jaku.cz JAKU Trade s.r.o.

UPjaku.cz
Title: JAKU Trade s.r.o.
Description: Prodej hra?ek
Keywords: Hra?ky ,Hry
jaku.cz is ranked 0 in the world (amongst the 30 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 60% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. jaku.cz has 43% seo score.
If you want to delete the domain name, please contact the e-mail:

jaku.cz Information

jaku.cz Information,jaku.cz IP Address,jaku.cz DNS Server

Website / Domain: jaku.cz
Website IP Address: 90.183.169.73
Domain DNS Server: ns2.ignum.cz,ns1.ignum.com

jaku.cz Rank

Alexa Rank: 0
Html Domain Rank: 0/10
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

jaku.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

jaku.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache/2.4.23 (Win32) OpenSSL/1.0.2h PHP/5.6.28
Date Sat, 24 Feb 2018 10:04:29 GMT

jaku.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Hra?ky 1 0.18%
Hry 0 0.00%

jaku.cz Traffic Sources Chart

jaku.cz Alexa Rank History Chart

aleax

jaku.cz Html To Plain Text

JAKU Trade s.r.o. +420 315 625 158 Nákupní ko?ík je prázdny E-obchod MAXIprodejna Mělník Obchodní podmínky M?j ú?et Kontakt Zahrada, volny ?as Dome?ky Pískovi?tě Houpa?ky Skluzavky Stole?ky,?idli?ky a dětské ohrádky Bublifuky Dětská vozítka Elektrická ?lapací, Traktory T?íkolky Odstrkovadla Dětská jízní kola Puzzle Puzzle deskové MAXI Puzzle deskové MIDI Puzzle deskové MINI Deskové - vzdělávací sady Umělecké obrazy mistr? 500 dílk? Umělecké obrazy mistr? 1000 dílk? Umělecké obrazy mistr? 1500 dílk? Umělecké obrazy mistr? 2000 dílk? Tradi?ní krabicové DěTSKé Tradi?ní krabicové 1000 dílk? Tradi?ní krabicové 1500 dílk? Tradi?ní krabicové 2000 dílk? Tradi?ní krabicové 3000 dílk? Pro holky Kuchyňky,kosmetické stolky Domácí spot?ebi?e Ko?árky,panenky Pro kluky Dílny,ná?adí Pistole,?puntovky Plast. Auta Gará?e Stavebnice Stavebnice PILSAN Hudební nástroje Stavebnice LORI Pískovy program Hra?ky na písek a k vodě Pěnové mí?ky Sport Basketbal + florbal Boby a saně Dětsky sport Akce úvodní stránka O nás Obchodní firma JAKU p?sobí na trhu ji? od roku 1990, kdy se podnikalo je?tě na základě tzv."Rozhodnutí o registraci" . V prvních letech prodej probíhal p?evá?ně zásobováním jednotlivych drobnych obchod? s nabídkou zbo?í z auta a s jeho sou?asnym dodáním. S postupnym vyvojem situace na trhu hra?ek firma za?ala dodávat té? do vznikajících velkych obchodních sítí, a? u? d?íve do Kmart, ?i v dal?ím období do TESCO Stores,AHOLD,GLOBUS,... V pr?běhu let firma také postupně p?echázela od ?i?tě distribu?ní ?innosti k vlastnímu dovozu zbo?í. V sou?asné době ?eskému zákazníkovi zp?ístupňuje vyrobky několika renomovanych evropskych firem, s nimi? spolupracuje dlouhodobě a sortimentní nabídku hodlá i nadále roz?i?ovat. Ze sportovní oblasti dodáváme na ná? trh vyrobky na ko?íkovou – streetball od americké firmy LIFETIME Products. Za?átkem roku 1997 byla zalo?ena sesterská firma, která se zabyvá vyhradně vyrobou ko?árk? pro panenky a dal?ího p?íslu?enství, co? je na Mělníku v podstatě tradi?ní vyroba. Ke ko?árk?m a postylkám v moderních dezénech jsme ?ili plyma,ta?ky,pe?inky s pol?tá?ky,zavinova?ky.Tato ?innost byla ov?em v roce 2015 ukon?ena z provozních i personálních d?vod?. V sou?asné době, v době rostoucího zájmu vyu?ívání internetu k obchodní ?innosti,se zamě?ujeme p?edev?ím na tuto oblast a da?í se nám navazovat a rozvíjet obchodní kontakty s největ?ími internetovymi prodejci v segmentu hra?ek. Mo?no konstatovat, ?e podíl tohoto obchodování je na aktivitách firmy zásadní a klí?ovy. Věnujeme se také své vlastní maloobchodní ?innosti v MAXIprodejně hra?ek na Mělníku, která je pro nás vhodnym doplňkem a sondou na otestování zájmu o jednotlivé druhy zbo?í a novinek. Jak je z vy?e uvedeného z?ejmé, na?e firma sídlí na Mělníku a ve velkoobchodním skladě najdete zbo?í firem, které na ?eském trhu zastupujeme(MARIAN Plast,TRIGANO,PILSAN,LIFETIME Products,Frabar a dal?í) a dále samoz?ejmě ?iroky sortiment hra?ek od ?eskych vyrobc? i z dovozu. Tímto bychom Vás v?echny chtěli k nám pozvat a dostat tak mo?nost ukázat Vám na?i nabídku v celé ?í?i. S p?áním hezkého dne, Ing. Jan K?na img x Copyright ? 2017 JAKU Trade s.r.o. Náv?těvy: On-line: 4 * Náv?těvy dnes 3 Celkem 5464 Zpět na seznam Nahoru | Kontakt | Mapa webu | Dom? | E-obchod Vá? ko?ík Vysledek hledání Ak?ní nabídka MAXIprodejna Mělník Obchodní podmínky M?j ú?et Kontakt

jaku.cz Similar Website

Domain Site Title
dk-trade.sk DK TRADE, s. r. o. - Pova?ská Bystrica
elekta.cz Elekta, s. r. o.
lipmed.eu.sk LIPMED s. r. o.
bromo.cz Bromo s. r. o.
zahrady-dobrkovsky.cz Dobrkovsky s. r. o.
aktualizace-tomtom.cz Religis, s. r. o.
hikvision-kamery.sk Insomnium, s. r. o.
alfox.sk | Alfox s r. o.
drevostavbylacuch.sk Drevostavby, s. r. o.
sparcodubai.com S P A R C O
prodrinks.cz PRO DRINKS s. r. o.
katchem.cz Katchem spol. s r. o.
sutor.si S U T O R
sparco-shop.it S P A R C O
pragotrade.cz PRAGOTRADE spol. s r. o.
agrohow.cz Agrohow - spol. s. r. o.
pronachem.cz Pronachem spol. s r. o.
satescechy.cz SATES ?ECHY, s. r. o.